1

گرید چیست؟

News Discuss 
مزایای رتبه بندی چیست؟ سازمانها باید ماتریس داشته باشند تا توافق نامه ای با قانونگذار یا دفتر وکالت بسته شود و هرچه شبکه بیشتر باشد ، تمایل تمرکزهای باز و خصوصی بیشتر به توافق با سازمان می رسد با توجه به اینکه امتیاز بالاتر می رود. این نشان می دهد http://registrationsteps.avablog.ir/post/11/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story