1

رتبه بندی شرکت ها

News Discuss 
موقعیت و موقعیت سازمان ها توسط اداره و سازمان تنظیم انجمن به پایان می رسد. در واقع ، رتبه بندی سازمان یا ارزیابی سازمان به سازمانهای پیمانکار و مشاوره داده می شود ، همانطور که توسط سنجها و دستورالعمل های این انجمن مشخص شده است و تا حدی مهم است. http://registrationsteps.avablog.ir/post/10/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story