1

آیین نامه اصلی فنی

News Discuss 
نتیجه گیری وکارنامه برای هر آزمون با رسم نمودار و پاسخنامه آزمون‌. کارنامه کلی و درصد پیشرفت درآزمون های برنامه. ب- با استفاده از ضد یخ در تابستان رادیاتور دیرتر به نقطه جوش می رسد. اگر به خط عابر پیاده نزدیک می شوید باید توقف نمایید و اطمینان داشته باشید http://rlu.ru/2E9yk

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story