1

'اسپری Viagra' که به مردان کمک می کند شش برابر دوام بیشتری داشته باشند

News Discuss 
یک اسپری که به مردان کمک می کند تا در طول رابطه جنسی شش بار دوام بیشتری داشته باشد ، توسط پزشکان انگلیسی ساخته شده است. برای کمک به مردان در انزال زودرس تهیه شده است. سیصد مرد مبتلا به PE که از نظر کلینیکی تشخیص داده شده بودند ، http://spay-jel.blog.ir/1398/09/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-Viagra-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story