1

جاهای دیدنی اصفهان به انگلیسی

News Discuss 
نقاط دیدنی اصفهان در شب ۵۰ کلیسای مریم و هاکوپ اصفهان اصفهان صفویه ۱۷ اصفهانی مینیاتورهای‌ هنرمندانه‌ رضاعباسی‌، نقاش‌ معروف‌ عهد شاه‌عباس‌، نقاشی‌های‌ گل‌ و بوته‌، شاخ‌ و برگ‌، اشكال‌ وحوش‌ و طیور و گچ‌ بری های‌ زیبای‌ آن ‌به‌ شكل‌ انواع‌ جام‌ و صراحی‌ در تاق‌ها و دیوارها تعبیه‌ http://noghatgardeshgarikishgtqz010.wpsuo.com/jahay-dydny-shhr-asfhan-bh-anglysy

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story