1

مشاوره حقوقی، متضمن قانون اساسی است

News Discuss 
مشاوره حقوقی در هر کشوری، بنا بر رسالت خویش در احقاق حق و عدالت، و نیز با شناخت کاملی که از ابعاد سیاسی و قانونی دارد، موظف به نظارت بر اجرای صحیح و کامل حقوق اساسی تعریف شده در کشور ها است. قانون اساسی، در واقع تعیین کننده حریم حقوقی http://iranlawer.blog.ir/post/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story