1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم جسورانه • هر وزن که رابطه جنسی دارید از کاندوم فايده ستاني کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • ايمن شوید که هیچ پارکی و نقصی فنا ندارد. • کاندوم ها را دردانه مکانی خنک و خشک نگهداری http://archer10r8x.blogocial.com/--26510665

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story