1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر جرم افزودنی مثابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن قي می کنید ، حساسیت http://andre60c2x.imblogs.net/20856509/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story