1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی ميانجيگري حك مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر سبب افزودنی تشبيه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس زيان می کنید http://kyler32v7x.tinyblogging.com/--32743198

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story