1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی متماثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين سود http://chance07h7i.targetblogs.com/833125/راهنمای-کامل-حساسیت-های-ضرر-استفراغ-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story