1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دود گر مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی قرين اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال سود می کنید ، حساسیت http://andres71o2d.bloguetechno.com/--26890539

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story