1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از http://dean87m8b.blogstival.com/16458206/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story