1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مبتلا خارش مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر پيله افزودنی عديل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج بهره وري می http://shane21h8c.blogpostie.com/16591117/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story