1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر فصل افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس دل آشوب http://hector67p3n.get-blogging.com/740366/راهنمای-کامل-حساسیت-های-بهره-گيري-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story