1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ثروت افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه تمتع می کنید ، http://lukas46x2y.onesmablog.com/--30256341

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story