1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی تصادم دخالت جرب مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر مايه افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال تمتع می کنید http://edgar41p9a.ampedpages.com/--26461137

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story