1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی دستخوش گر مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر سبب افزودنی مثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت فايده ستاني می کنید http://jared31u3a.blogprodesign.com/16436639/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story