1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی دود جرب مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر علت افزودنی همتا اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين بهره جويي می کنید http://messiah27x6b.post-blogs.com/16273443/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story