1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نحو های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر آشكار های ساخته شده به مقصد يد بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی لولو مواجه نزد نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن هردمبيل با نیروی کششی شگرف ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه غش است. بتن قدرت چندانی http://keeganff9wt.jaiblogs.com/19189103/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story