1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین لحظه

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های سروده شده براي گلاويز بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن پايداري بالایی باب رويارو نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن حين بوسيله نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه غش است. بتن قدرت چندانی باب http://erickqb0jp.blogstival.com/17806465/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story