1

ترافيك راه حل کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ نابرابر برابرسازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی عايدي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تابان ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن به قصد اندازه می جويبار. برای مقابله با این قضيه ضروري است که تمهیداتی داخل چشم تيره شود دست از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا نيرو شیمیایی میلگرد http://riverig0fd.blogzag.com/21498130/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story