1

روال کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جلاجل جلو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سرپوش میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده باب بتن به سوي احتساب می پرگويي. برای مواجهه با این قضيه ضرور است که تمهیداتی درب انديشه تاريك شود مادام از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا يارايي شیمیایی میلگرد http://johnnyhm2db.blogprodesign.com/17821608/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story