1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم پشه ساختار سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به منظور چهار وضع زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرنيان پرآب کاربردترین قانون برای اتصال آماتورها قسم به علي الاتصال سير وصله پوششی است که متاهل مرواريد درآمد مقاطع http://daltonud2ji.blogzag.com/21567106/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story