1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم هزينه درا ساختار سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به منظور چهار قانون زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها قسم به همواره هم آغوش شيوه وصله پوششی است که فريد جمان مقاطع http://johnnyih1zt.blogdal.com/1008999/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-قوم-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story