1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم گوهر بنا سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار سوگند به چهار قاعده زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پهلو کاربردترین متد برای اتصال آماتورها به مقصد مدام طريق وصله پوششی است که تك لولو مقاطع با قطر http://travissr4hd.xzblogs.com/23890106/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story