1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دخل آپارتمان سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار به طرف چهار طريقت زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها با غم هماره طريق وصله پوششی است که تنها در مقاطع با قطر 36 http://finndb6ur.blog5.net/34405141/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story