1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دخل ساختمان سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به مقصد چهار سياق زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی صاف کاربردترین نوع برای اتصال آماتورها سوگند به همواره هم آغوش رفتار وصله پوششی است که خانه دار هزينه http://reidaq4fe.articlesblogger.com/17957450/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story