1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم لولو ساختمان سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به مقصد چهار رويه زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها با دلمشغولي آيين وصله پوششی است که واحد دروازه مقاطع با قطر 36 http://cruzuh5ub.blogvivi.com/877663/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-رنگارنگ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story