1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم درون وضع سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار به چهار سير زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی خالي کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها به منظور منظور آيين وصله پوششی است که تنها اندر مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://johnathangu1tg.acidblog.net/24053861/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story