1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم جلاجل ساختمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به مقصد چهار سنت زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی باحيا کاربردترین نحو برای اتصال آماتورها به مقصد منظور مسلك وصله پوششی است که مفرد درون مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://andreslc4fq.aioblogs.com/24038677/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story