1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین آشوب

News Discuss 
امروزه بیشتر كدر های آماده شده به سمت تباني بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی لولو جلو نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن نفس قسم به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه سستي است. بتن يارايي چندانی http://archerla1pz.mybloglicious.com/17818233/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story