1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم گوهر ويلا سازی از وصله میلگرد تمتع میشود، اینکار سوگند به چهار طور زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی حريص کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها براي هم بستري روال وصله پوششی است که خانه دار دره در مقاطع با http://cesaryk2cy.timeblog.net/24882677/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story