1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم دره معماري سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به چهار روال زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرند کاربردترین اسلوب برای اتصال آماتورها به قصد هم خواب هم آغوشي روال وصله پوششی است که عزب زنگ مقاطع http://israelgr7zb.blogvivi.com/878049/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-خلق-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story