1

Trưởng phòng kinh doanh là ai? Yêu cầu công việc của Trưởng phòng kinh doanh?

News Discuss 
Trưởng phòng kinh doanh là gì? Mô tả công việc TPKD là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các plan kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số. http://kh-a-h-c-ceo-t-i-tphcm58147.digiblogbox.com/20039383/tr-ng-ph-ng-kinh-doanh-l-g-kpi-c-ng-vi-c-c-a-tpkd

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story