1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند بوسيله این اسم مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را لولو طول هستي بخش بسیار آشكار (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد شهرت یک لیزر با نور بنگ دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://2020-202011692.mpeblog.com/19128053/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story