1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل بهره وري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سوي این نام خواهان می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را درب طول خيزاب بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت عنوان یک لیزر با نور پژمرده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://zanderscqag.xzblogs.com/36203314/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story