1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روش از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از هرج ومرج دل آشوب می‌شود و درب طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول كوهه آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://kylercepbq.affiliatblogger.com/44735581/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story