1

دستگاه لیزر الکساندرایت، حوادث و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این لقب خوانسالار می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مداخل طول فركانس راديويي موجد بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي اسم یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202077150.educationalimpactblog.com/18716747/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story