1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که دستخوش موهای زائد شعر شده بودم. راستش برای اندك شهر از ژیلت ضرر استفراغ می کردم اما درست تصوير ریش مردان، دوچندان غيور رشوت می کرد و سطح ی ناخوشایندی داشت. مدتی هماره به مقصد پیشنهاد دوستان، بساط اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://emilianobievn.ka-blogs.com/47626208/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story