1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این اسم نوشته می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول فركانس راديويي موجد بسیار برجسته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد لقب یک لیزر با نور احمر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://keeganiqqbs.tinyblogging.com/--35023079

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story