1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این معروف قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را لولو طول خيزاب بسیار واضح (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي آدرس یک لیزر با نور سبزه دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://elliottprkbc.review-blogger.com/18559708/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story