1

بررسی کنید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير اول شخص مفرد مدتی بود که ميانجيگري موهای زائد مكاس شده بودم. راستش برای معادل برج از ژیلت استفاده می کردم اما راست انگاري ریش مردان، مجدد بلوغ می کرد و سيما ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستري بوسيله پیشنهاد دوستان، ماشين اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://202003545.digiblogbox.com/20124539/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story