1

جواهرات فیروزه کوبی در منزل

News Discuss 
رشته فیروزه کوبی اصفهان به حدود شصت یا ۷۰ سال پیش در نیشاپور (خراسان رضوی) به دست نعمت الله لایق (معروف به نعمت الله خان) انجام شد و به اصفهان آورده شد. بخش های آماده سازی فیروزه کوبی روی مس تشکیل شده است از : مسگری ، فیروزه کوب ، https://www.bulbapp.com/u/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story