1

الانزاپین ۵

News Discuss 
جعبه برای خرد کردن قرص به طور خاص ، برای مقابله با دوره های جنون در اختلال دو قطبی استفاده می شود. همچنین بعضاً در برخی موارد از اختلال شخصیت مرزی استفاده می شود. اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روان پریشی از آشنایی قدیمی روانشناسی و پزشکی است. محققان مختلف روش https://ali081.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story