1

با توجه به توپوگرافی ظریف اطراف محوطه ، پایه سنگ سفید محوطه به عنوان کمربند سبز

News Discuss 
با توجه به توپوگرافی ظریف اطراف محوطه ، پایه سنگ سفید محوطه به عنوان کمربند سبز کاشت از طریق رو به خیابان و نشستن برای بازدیدکنندگان در داخل سایت عمل می کند. روی تخته سنگهای عمودی شعرها حک شده اند و از نظر بصری شعر ژانگ یونیانگ را نشان می https://www.mp4.ir/Video?Watch=18227-411892043

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story