1

Iva

News Discuss 
Iva 2 تست این مجموعه آزمون ها علاوه بر ارزیابی انواع توجه، دارای مقیاس های متعدد دیگری می باشند؛ به طور کلی در نسخه QS (نسخه غربالگری)، ۳۲ مقیاس، نسخه AE (نسخه بزرگسالان)، ۸۱ مقیاس و نسخه IVA-2، ۸۲ مقیاس مورد ارزیابی قرار می گیرند. حساسیت آزمون IVA-2 برای تشخیص https://star98.blog.ir/post/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story