1

A Review Of قرص ویتامین ب 12

News Discuss 
اگر در محیط خانه میتوانید شرایط تمرین در باشگاه را بوجود آورید بله پیشرفت یکسان هست اما اگر قرار در منزل بین هر ست فاصله باشه یا بدون تمرکز تمرین کنید یا هر پیش آمد دیگر طبیعتا تمرین در باشگاه نتیجه بهتری خواهد داشت. تقریبا ۹,۱۰ بار هم در روز https://rdiet.ir/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8-12-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story