1

اقامت ترکیه با خرید ملک یا اجاره به اندازه سرمایه شما

News Discuss 
در کشور ترکیه، سرمایه گذاران اگر ملکی را با هر متراژی که خریداری نمایند، با پرداخت مبلغ کل آن می توانند مالکیت صد در صدی آن را دریافت نمایند. در این صورت معمولا شما می توانید با پرداخت ۳۰ درصد از مبلغ ملک به صورت نقدی و مابقی در https://listbell.com/story10753736/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story