1

فروشگاه اینترنتی شهر فرش ساري ساری (ايران)

News Discuss 
و روی هر کدام از توپها یک جارچی بلند قامت و خوش صدا ایستاده بود و مردم را تشویق میکرد به عوض کردن هونگها و گاهی هم شعری میخواند در محسنات توپی که زیر پایش بود و گلولهاش چنین و چنان از تیر شهاب پیشی میگرفت و ضربهاش چنین https://dirstop.com/story9879669/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story