1

Dự án MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án đô thị thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án với quy mô lên tới 7500 ha, tập trung rộng http://rylanrvbhm.shotblogs.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-th-nh-ph-s-ng-t-o-th-ng-minh-21372888

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story